Financier filosofisch onderzoek

Image © HBR 2020

De oprichter van deze website heeft namens de natuur een intellectuele strategie uitgevoerd (m.b.t. eugenetica op de natuur, ggo) via het kritisch filosofisch initiatief .

De auteur verdiende geen cent of persoonlijk voordeel met de inspanningen om problemen zoals eugenetica op de natuur (GMO) aan te pakken. Integendeel, de auteur moest onnatuurlijke laster verduren en zijn huis, persoonlijke bezittingen en bedrijven werden vernield, met aanzienlijke verliezen tot gevolg.

is onafhankelijk, neutraal en heeft geen politieke, ideologische of religieuze belangen of motieven. De kritische bevraging van eugenetica op de natuur (GGO) is filosofisch van aard, in het algemene belang van het welzijn van de natuur en de welvaart van de mensheid.

WikiLeaks: VS richt zich op tegenstanders van genetisch gemodificeerde gewassen: “Eet GGO's! of we zullen pijn veroorzaken”
De kabels tonen Amerikaanse diplomaten die rechtstreeks werken voor GM-bedrijven zoals Monsanto en Bayer.
Tegenstanders van GGO gestraft met “vergelding en pijn“.

Bekijk rapport over eugenetica op de natuur (GGO):Eugenetica op de natuur (GGO)

Verschillende bedrijven van de oprichter werden op mysterieuze wijze "zonder reden" verbannen.

Moss ball WordPress plugin verbannings-mysterie:WordPress Moss ball Kunstgalerij verbannen op Twitter:Twitter Moss ball 24Mosballen verbannen op YouTube:Mosballen

Juridisch Loket Zelfs het Juridisch Loket corrumpeerde en verzond in haar reactie een e-mail van iemand met psychische problemen mee die een bedreigend paranoïde verhaal vertelde. Dat kan onmogeijk een ongeluk zijn geweest en een paranormale tracering toonde aan dat het een actie moet zijn geweest van de AIVD (geheime dienst van Nederland) ivm. een reportage over pedofilie bij Justitie.


Nadat in oktober 2021 een VN-chef een artikel had geplaatst over de toestand van de natuur op aarde, werd besloten om op deze website verslag te doen van de aanslag. We hadden verwacht dat de website verbannen zou kunnen worden, maar de website werd niet verbannen.

UN environment logo 142
(2021) VN-chef roept op tot gedurfde actie om 'zelfmoordoorlog met de natuur' te beëindigen
“We verliezen onze zelfmoordoorlog tegen de natuur. Er dreigt een ineenstorting van het ecosysteem. Binnen tientallen jaren kunnen miljoenen diersoorten uitsterven, wat resulteert in een ineenstorting van de natuur op aarde.”
Source: news.un.org

anti GMO protest Belgium

Hoewel geld verdienen geen belang van is, maken de vooruitzichten op voortdurende intimidatie en destructieve acties van voorstanders van GGO's (veel van grote bedrijven en industrie vandaag) de zaken wel moeilijker.

Met een zakelijke achtergrond kan nieuwe initiatieven creëren om de kwestie van eugenetica op de natuur (GGO of synthetische biologie) kritisch, eerlijk en neutraal aan te pakken.

is gevestigd in Nederland (Europa).


Voorbeelden van over oorlog:
Barbaren reflecteren op wreedheid in de natuur om wreedheid aan te wakkeren. Morele wezens reflecteren op de rede om redelijk te worden. Het potentieel voor filosofie laat zien welk pad de juiste is om te kiezen.

Een gebrek aan potentieel voor rede is de oorsprong van een veronderstelde natuurlijke neiging tot een 'staat van oorlog', en ethisch gezien kan er geen rechtvaardiging zijn voor handelingen die voortkomen uit een gebrek aan rede. Men kan zich verschuilen achter fouten, maar fouten mogen niet het beoogde resultaat zijn.

Voorbeelden van over eugenetica op de natuur (GGO):
Een poging om als leven zijnde boven het leven te staan resulteert logischerwijs in een figuratieve steen die zinkt in de oceaan van de tijd. Het principe van eugenetica berust op de essentie van inteelt waarvan het bekend is dat het fatale problemen veroorzaakt.

Vitaliteit van de natuur - de basis van het menselijk leven - is een motief om de geldigheid van eugenetica op de natuur in twijfel te trekken voordat het wordt beoefend. Een zinvolle natuurlijke omgeving en voedselbron kan een sterker fundament zijn voor de mensheid.

plant

Waarom filosofie financieren als het GGO's betreft?

Wie zal spreken voor planten en dieren? Een plant of dier kan niet voor zichzelf spreken.

Synthetische biologie groeit snel. In 2017 was de hoeveelheid geld die met GGO's werd verdiend goed voor ongeveer 2% van het Amerikaanse BBP (inkomsten van $ 400 miljard USD). In 2019 investeerde de farmaceutische industrie al meer dan $ 1 biljoen USD per jaar in synthetische biologie ($ 1.000 miljard USD per jaar). De farmaceutische industrie heeft hun geld doorgesluisd naar GMO.

De synthetische biologie-revolutie van biljoenen dollars, voornamelijk gedreven door de empirische essentie van de wetenschap, reduceert planten tot betekenisloze brokken materie die door een bedrijf 'beter' kunnen worden gedaan.

Hoe kan empirische wetenschap mogelijkerwijs argumentatieve weerstand bieden tegen de bewering dat het plantenleven zinloos is? Hoe kan de empirische wetenschap een reden voor moraliteit formuleren?

Een wetenschapper met een hart wordt door veel mensen in de samenleving gerespecteerd en kan invloed hebben op de cultuur, maar waarom? Ondersteunt empirische wetenschap haar efficiëntie voor culturele verandering? Waar komt 'hart' vandaan?

Kan een plant 'gedaan' zijn? Kan empirische wetenschap die vraag beantwoorden? Kan empirische wetenschap de essentie van een plant bestuderen?

Filosofie is essentieel als het doel is om de morele status van planten te verbeteren en om een theoretisch vermogen te bieden om de natuur te beschermen.

Een voorbeeld:


philosophy professor michael marder Filosoof: Planten zijn levende wezens die met respect behandeld moeten worden Zijn bewering dat een plant een bewust “intelligent, sociaal, complex wezen” is, wordt door sommige biologen bestreden, maar een sterkere reactie is gekomen van dierenrechtenactivisten en veganisten die vrezen dat hun zaak wordt ondermijnd door de uitbreiding van een plicht tot respect voor planten. Bron: Irish Times | Boek: Plantendenken: een filosofie van het plantaardige leven | Mosballen


Wil je de natuur beschermen tegen GGO (synthetische biologie)?

Financier filosofisch onderzoek

kan helpen bij het bedenken van concepten om de natuur te beschermen en kan op freelance basis worden ingehuurd.

Met financiering kan nieuwe online initiatieven creëren om de kwestie van GGO's en de belangen van de natuur aan te pakken.


Vul het onderstaande formulier in of stuur een e-mail naar info@psyreporter.com om te steunen.

 

GMO free Europe Natuur en Bos België 200
ggfc
Wie zal spreken voor planten en dieren wanneer het betrekking heeft op GGO (synthetische biologie)?